Λεωφόρος Πηγής 48 και 17ης Νοεμβρίου 2 15127 Μελίσσια - Αττική
 
 
 
 

 
Language Centre  "Your Choice" Thalasseli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPALSO
 
 
 
 
 
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη της κ.Μαριακάκη για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=89ZK7H12LLo
 
 
 
 
 
 
 

Europalso

 
 
Το γεγονός ότι είμαστε μέλος του Europalso Society αποτελεί εγγύηση επιτυχίας και σωστής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας αφού διαθέτουμε τα υψηλότερα standards ποιότητας όσον αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλά και την επιλογή των καθηγητών.

Στο Κέντρο μας οι γονείς μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για:
 
 
 
 
 
 
Την ολοκλήρωση της βασικής διδακτέας ύλης.
 
 
 
 
 
 
 
 
Την επιλογή των πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.
 
 
 
 
 
 
 
 
Τη συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών.
 
 
 
 
 
 
 
 
Την αφομοίωση γνώσεων με ευχάριστο και σωστό τρόπο.

 
 
 
 
 
Επιπλέον, χάρη στο σύστημα σπουδών Europalso Society for Quality Testing, εγγυόμαστε αυστηρό έλεγχο της προόδου του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, και σίγουρη απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι φέρνουμε την εγγυημένη εκμάθηση μίας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών κοντά σε κάθε οικογένεια.
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθαίνουμε καλύτερα μαζί !
 
 
 
 
 
 

Απόλυτη Εγγύηση Ποιότητας Σπουδών

 
Με το σύστημα Europalso Society for Quality Testing τo Κέντρo μας ελέγχει συνεχώς την ποιότητα σπουδών των σπουδαστών επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το σύστημα σπουδών περιέχει δύο σκέλη:
  1. Γονείς και σπουδαστές γνωρίζουν με λεπτομέρεια τη διδακτέα ύλη (το syllabus), δηλαδή τα βασικά Γραμματικά φαινόμενα και το Λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο επίπεδο.
  2. Σε προγραμματισμένα τακτικά διαστήματα πραγματοποιούνται διαγωνίσματα που πιστοποιούν και ελέγχουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων του σπουδαστή. Έτσι μπορούμε και τον βοηθάμε εκεί ακριβώς που υστερεί καλύπτοντας έγκαιρα τα κενά του.
 
 
 
 
 

Παιδιά, Ξένες Γλώσσες & Κοινωνικοποίηση

 
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών δεν αποτελεί απλά τον τόπο στον οποίο γίνεται η εκμάθηση, αλλά αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλεονέκτημα για το ίδιο το παιδί, αφού σκέφτεται και λειτουργεί, εκτός από ατομικά, και ως κομμάτι ενός γενικότερου συνόλου. Η συμμετοχή στις διεργασίες της τάξης κοινωνικοποιεί τα παιδιά, τους δίνει την ώθηση να εκφραστούν και να διεκδικήσουν, τα κάνει να μαθαίνουν από την επιτυχία ή τις απορίες των υπολοίπων. Ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών επομένως, αποτελεί έναν ακόμα πυρήνα κοινωνικοποίησης, όπως το σπίτι, το σχολείο κ.α., που με τη σειρά του συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας για το ίδιο το παιδί.
 
 
 
 
 
 
EUROPALSO